Preview Mode Links will not work in preview mode

De Cultuur en Mediapodcast


Sep 9, 2021

Nu het televisieseizoen is losgebarsten is het grote kijken en vergelijken begonnen. Mediaverslaggever Rob Goossens hekelt de ontstane kijkcijferobsessie en pleit om meer op de inhoud te focussen. Goossens vindt dat het nog schort aan inhoud bij de nieuwe talkshow ‘Khalid & Sophie’ en vreest dat de reputatie van presentatrice Sophie Hilbrand een behoorlijke deuk kan krijgen als de talkshow geen kwaliteitsimpuls krijgt.
Verder bespreekt Goossens de opmerkelijke ontknoping van ‘The Bachelor’ en wordt er gebeld met filmjournalist Marco Weijers die aanwezig is op het filmfestival in Venetië.